Home สรุปรายการจ่ายเช็ค รายละเอียดการตั้งฎีกา เบิก - จ่าย วันที่ 26 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการตั้งฎีกา เบิก - จ่าย วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ลำดับที่
เลขที่ใบสำคัญ/
เลขที่เช็ค
ผู้รับจ้าง
รายละเอียด
จำนวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
1
สัญญาที่ ขทพ./16/61 บจก.วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล ซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน (งวด 1)
11,037,230.90
โอนเช้าบัญชี
2
สัญญาที่ ขทพ./12/61 บจก.สยามทราฟฟิค ติดตั้งราวกันอันตราย (งวด 1) สุดท้าย
9,786,474.77
โอนเช้าบัญชี
3
สัญญาที่ ขทพ./9/61 บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์ เพิ่มความสูงคอนกรีต (งวด 1) สุดท้าย
4,144,839.99
โอนเช้าบัญชี
4
261/-/61/142 หจก.สกาด้า ลิ้งค์ คอร์ปอเรชั่น เก็บขยะ
98,837.57
โอนเช้าบัญชี
5
261/-/61/124 บจก.ธนัทธร ผลิตติดตั้งป้าย
148,193.94
โอนเช้าบัญชี
6
261/85/61/93 บจก.อริย์ธิชา ดินผสมใยก้ามปู
97,678.50
โอนเช้าบัญชี
7
261/45/61/76 หจก.ปามร์รุ่งเรือง วัสดุไฟฟ้า
4,992.90
โอนเช้าบัญชี
8
261/60/61/94 บจก.แอทไนน์ อาคีเท็ค สีน้ำ
38,199.63
โอนเช้าบัญชี
9
261/-/61/85 หจก.ฑิติไทย เซอร์วิส ซ่อมอุบัติเหตุ
67,007.85
โอนเช้าบัญชี
10
261/-/61/100 หจก.ฑิติไทย เซอร์วิส ซ่อมอุบัติเหตุ
74,299.07
โอนเช้าบัญชี
11
261/60/61/95 บจก.พี เค เบสท์ ซัพพลาย พลั่วปลายตัด
87,120.00
โอนเช้าบัญชี
12
261/60/61/83 บจก.พี เค เบสท์ ซัพพลาย ผงซับน้ำมัน
95,337.00
โอนเช้าบัญชี
13
261/40/61/91 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ กระดาษ
22,886.59
โอนเช้าบัญชี
14
261/60/61/92 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ อุปกรณ์ห้องน้ำ
20,684.86
โอนเช้าบัญชี
15
261/05/61/16 บจก.มหาพรหมบางปะกง เซอร์วิส ค่าเช่าเครื่องจักร
185,846.73
โอนเช้าบัญชี
16
261/05/61/30 บจก.มหาพรหมบางปะกง เซอร์วิส ค่าเช่าเครื่องจักร
96,242.06
โอนเช้าบัญชี
17
261/60/61/88 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เลื่อยโค้ง
73,892.90
โอนเช้าบัญชี
18
261/-/61/141 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ
92,457.76
โอนเช้าบัญชี
19
261/-/61/113 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ปรับปรุงระบบถังบำบัดห้องน้ำจุดพักรถ
148,419.81
โอนเช้าบัญชี
20
261/-/61/129 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ดเปลี่ยนโคมไฟกระพริบ
96,588.79
โอนเช้าบัญชี
21
261/60/61/80 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ถุงมือ
71,232.99
โอนเช้าบัญชี
22
261/-/61/99 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ซ่อมอุบัติเหตุ
173,364.49
โอนเช้าบัญชี
23
261/40/61/79 บจก.ตั้งชัยอุดมก่อสร้าง กระดาษ
79,990.18
โอนเช้าบัญชี
24
261/60/61/77 บจก.ตั้งชัยอุดมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์
13,770.09
โอนเช้าบัญชี
Main Menu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday52
mod_vvisit_counterYesterday115
mod_vvisit_counterThis week245
mod_vvisit_counterLast week777
mod_vvisit_counterThis month2660
mod_vvisit_counterLast month3654
mod_vvisit_counterAll days403282

Today: Jan 24, 2018