Home สรุปรายการจ่ายเช็ค รายละเอียดการตั้งฎีกา เบิก - จ่าย วันที่ 13 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการตั้งฎีกา เบิก - จ่าย วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ลำดับที่
เลขที่ใบสำคัญ/
เลขที่เช็ค
ผู้รับจ้าง
รายละเอียด
จำนวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
1
สัญญาที่ ขทพ./62/60 หจก.ลำภูศิลป์ บำรุงรักษาต้นไม้ งานที่ส่วน 2 (งวด 3)
264,524.30
โอนเช้าบัญชี
2
สัญญาที่ ขทพ./32/60 หจก.มงคลจิตต์ คืนประกันผลงาน
2,989,500.00
โอนเช้าบัญชี
3
สัญญาที่ ขทพ./64/60 บจก.วนิชชัยก่อสร้าง (1979) เสริมผอวแอสฟัลท์ (ค่า K)
1,219,399.06
โอนเช้าบัญชี
4
สัญญาที่ ขทพ./29/60 บจก.ภูมิกร การโยธา เสริมผอวแอสฟัลท์ (ค่า K)
1,035,267.95
โอนเช้าบัญชี
5
สัญญาที่ ขทพ./35/60 บจก.สุธีการโยธา เสริมผอวแอสฟัลท์ (ค่า K)
1,111,260.53
โอนเช้าบัญชี
6
สัญญาที่ ขทพ./3/61 หจก.พรรษชล แอสโซซิเอส บำรุงรักษาต้นไม้ (งวด 1)
171,626.10
โอนเช้าบัญชี
7
สัญญาที่ ขทพ./1/61 หจก.พรรษชล แอสโซซิเอส บำรุงรักษาต้นไม้ (งวด 2)
227,553.27
โอนเช้าบัญชี
8
สัญญาที่ บทพ.1/68/59 หจก.ธนกร 999 เดเวอลอปเม้นท์ ปรับปรุงภูมิทัศน์งานส่วนที่ 2 (งวดที่ 4) สุดท้าย
311,354.90
โอนเช้าบัญชี
9
สัญญาที่ ขทพ./74/60 บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์ ตัดหญ้า (งวด 12) สุดท้าย
179,961.74
โอนเช้าบัญชี
10
สัญญาที่ ขทพ./76/60 บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์ ตัดหญ้า (งวด 12) สุดท้าย
230,179.35
โอนเช้าบัญชี
11
สัญญาที่ ขทพ./70/60 บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์ คืนประกันผลงาน
273,148.92
โอนเช้าบัญชี
12
สัญญาที่ ขทพ./75/60 บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์ คืนประกันผลงาน
251,565.00
โอนเช้าบัญชี
13
261/-/61/74 บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์ ก่อสร้างคอนกรีต
378,532.93
โอนเช้าบัญชี
14
261/-/61/83 หจก.อินเตอร์โฮม เซอร์วิส ซ่อมเครื่องจักรกล
87,556.00
โอนเช้าบัญชี
15
261/05/61/3 หจก.อินเตอร์โฮม เซอร์วิส ค่าเช่าเครื่องจักร
96,737.38
โอนเช้าบัญชี
16
261/-/61/91 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ ซ่อมไฟฟ้า
101,641.12
โอนเช้าบัญชี
17
261/40/61/55 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ กระดาษ
20,003.29
โอนเช้าบัญชี
18
261/40/61/61 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ กระดาษ
23,309.10
โอนเช้าบัญชี
19
261/40/61/68 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ กระดาษ
8,904.99
โอนเช้าบัญชี
20
261/-/61/97 บจก.เอส.พี.เค.คอนสตรัคชั่น ปรับปรุงผิวทาง
173,354.58
โอนเช้าบัญชี
21
261/05/61/28 บจก.นีชคลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส ค่าเช่าเครื่องจักร
96,737.38
โอนเช้าบัญชี
22
261/05/61/26 หจก.ฑิติไทย เซอร์วิส ค่าเช่าเครื่องจักร
93,121.50
โอนเช้าบัญชี
23
261/40/61/72 บจก.ตั้งชัยอุดมก่อสร้าง อุปกรณ์ตรวจสอบสารเคมี
13,819.63
โอนเช้าบัญชี
24
261/-/61/65 บจก.ธนัทธร เปลี่ยนอุปกรณ์ดวงโคม
460,654.21
โอนเช้าบัญชี
25
261/-/61/78 หจก.พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ซ่อมอุบัติเหตุ
65,658.08
โอนเช้าบัญชี
Main Menu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday45
mod_vvisit_counterYesterday115
mod_vvisit_counterThis week238
mod_vvisit_counterLast week777
mod_vvisit_counterThis month2653
mod_vvisit_counterLast month3654
mod_vvisit_counterAll days403275

Today: Jan 24, 2018