Home สรุปรายการจ่ายเช็ค รายละเอียดการตั้งฎีกา เบิก - จ่าย วันที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการตั้งฎีกา เบิก - จ่าย วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ลำดับที่
เลขที่ใบสำคัญ/
เลขที่เช็ค
ผู้รับจ้าง
รายละเอียด
จำนวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
1
2
261/-/61/58 หจก.สกาด้า ลิ้งค์ คอร์ปอเรชั่น เก็บขยะ
98,837.57
โอนเช้าบัญชี
3
261/-/61/47 บจก.วีบิลท์ สตอรี่ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา
478,026.32
โอนเช้าบัญชี
4
261/-/61/63 บจก.ธนัทธร ผลิตติดตั้งป้าย
43,618.50
โอนเช้าบัญชี
5
261/-/61/64 หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เก็บขยะ
215,104.04
โอนเช้าบัญชี
6
261/60/61/70 บจก. 207 พลัส ผงซับน้ำมัน
98,272.90
โอนเช้าบัญชี
7
261/40/61/86 บจก.ทรัพย์ภักดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หมึก
35,732.90
โอนเช้าบัญชี
8
261/-/61/66 หจก.ฑิติไทย เซอร์วิส เก็บขยะ
98,926.73
โอนเช้าบัญชี
9
261/-/61/82 หจก.ธนานันท์ โซล่าทราฟฟิค เปลี่ยนอุปกรณ์ดวงโคม
411,123.48
โอนเช้าบัญชี
10
261/-/61/81 หจก.ปาร์มรุ่งเรือง ซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน
98,770.21
โอนเช้าบัญชี
11
261/-/61/69 หจก.ปาร์มรุ่งเรือง เก็บขยะ
99,015.89
โอนเช้าบัญชี
12
261/-/61/57 หจก.ปาร์มรุ่งเรือง ทำความสะอาดรางระบายน้ำ
98,819.85
โอนเช้าบัญชี
13
261/-/61/36 หจก.เพ็ญพนิต ซ่อมอุบัติเหตุ
194,747.76
โอนเช้าบัญชี
14
261/-/61/62 หจก.เพ็ญพนิต เก็บขยะ
98,892.06
โอนเช้าบัญชี
15
261/-/61/20 หจก.เพ็ญพนิต ซ่อมอุบัติเหตุ
91,150.09
โอนเช้าบัญชี
16
261/-/61/11 บจก.ตั้งชัยอุดมก่อสร้าง ผลิตติดตั้งป้ายชื่อคลอง
412,413.31
โอนเช้าบัญชี
17
261/-/61/70 บจก.ตั้งชัยอุดมก่อสร้าง ตรายาง
2,853.08
โอนเช้าบัญชี
18
261/-/61/61 บจก.ตั้งชัยอุดมก่อสร้าง ซ่อมอุบัติเหตุ
97,972.23
โอนเช้าบัญชี
19
261/-/61/24 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ ซ่อมอุบัติเหตุ
34,976.53
โอนเช้าบัญชี
20
261/-/61/19 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ ซ่อมอุบัติเหตุ
66,225.23
โอนเช้าบัญชี
21
261/-/61/45 หจก.ซับโมเดลิตี้ส์ อีควิปเมนท์ ซ่อมอุบัติเหตุ
21,764.67
โอนเช้าบัญชี
22
261/-/61/54 บจก.พัฒนฉิม ผลิตติดตั้งป้ายเตือน
98,669.16
โอนเช้าบัญชี
23
261/-/61/49 บจก.พัฒนฉิม ผลิตติดตั้งไฟฟ้าแสวงสว่าง
392,299.07
โอนเช้าบัญชี
24
261/-/61/59 บจก.ปัณยตา ทำความสะอาดรางระบายน้ำ
90,026.54
โอนเช้าบัญชี
25
261/-/61/55 บจก.ปัณยตา เก็บขยะ
98,272.90
โอนเช้าบัญชี
26
261/40/61/87 บจก.เคเอ็มดับเบิ้ลยู ซัพพลาย หมึก
86,292.92
โอนเช้าบัญชี
27
261/40/61/81 บจก.เคเอ็มดับเบิ้ลยู ซัพพลาย หมึก
49,691.21
โอนเช้าบัญชี
Main Menu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday50
mod_vvisit_counterYesterday115
mod_vvisit_counterThis week243
mod_vvisit_counterLast week777
mod_vvisit_counterThis month2658
mod_vvisit_counterLast month3654
mod_vvisit_counterAll days403280

Today: Jan 24, 2018